Ämne: Nyhetsbrev 3/2022 Kultur och ideell sektor

Hur kan vi som arbetar med och för kultur i länet tillsammans stärka den? Vilka utmaningar ser du inom ditt kulturområde?
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 3/2022 Kultur och ideell sektor

 

Var med och påverka Örebro läns kulturplan 2024-2027. Välkommen till dialog 1 juni kl 16.00-18.30

 

En ny regional kulturplan tar form - välkommen på dialog den 1 juni

Hur kan vi som arbetar med och för kultur i länet tillsammans stärka den? Vilka utmaningar ser du inom ditt kulturområde? Välkommen på ett digitalt dialogmöte den 1 juni då vi har fokus på de olika kulturområdena.

 

Idag är 106 personer anmälda till dialogen, var med du också! Anmäl dig senast den 24 maj.

 

Det finns flera sätt du kan vara med att påverka den nya kulturplanen:
• Var med på dialogmöte den 1 juni kl 16.00-18.30.

• Skicka in synpunkter i den enkät som publiceras den 2 juni.

• Skicka in synpunkter på de första textutkasten om de olika kulturområdena.


Vad är en kulturplan?

Nuvarande reviderade kulturplan för 2022

 
divider image
 

KulturKraft

Kulturutbudsdag 19 oktober - spara datumet!

Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2022 års utbudsdag äger rum den 19 oktober på Kulturkvarteret och Konserthuset i Örebro. Där möter du ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Du får inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete.


Anmälan till utbudsdagen öppnar den 15 augusti på www.kulturkraftorebrolan.se. Hela 2023 års utbud kommer att finnas publicerat i oktober.


Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium. 

 
divider image
 

Skärmklipp från webbsida, fyra filmklipp.Daniel Eriksson, Lisa Palolampi, Giovanna Aguirre och Ulrika Johansson ger kulturtips

Agenda KULTUR - vad var bäst?

"Helheten. Variationen. Bredden. Att man lyfte kulturpolitiska frågor som konstnärlig frihet. Möjligheten till nätverkande". Det är några av svaren i utvärderingen som mer än hälften av deltagarna svarade på. 95% gav högsta eller näst högsta betyg på konferensens innehåll och upplägg och de flesta skulle vilja delta på en liknande konferens nästa år.

 

Vill du se bilder och filmklipp på de som var på plats? Kika in på sidan och hör några av konferensdeltagarnas kulturtips inför sommaren och vad de tyckte bäst om under konferensen!

 
divider image
 
 

Filminspelningsstudio Foto: Unsplash

Riktlinjer för nytt stöd till filmproduktion är klara

Den 5 maj beslutade Region Örebro läns kulturnämnd om de ramar som gäller för den nya stödformen Utvecklingsstöd till filmproduktion. I korthet ska stödet ge länets professionella producenter, regissörer och manusförfattare möjlighet att utveckla långfilms- och tv-serieprojekt från idé fram till produktionsstart.

Ansökningsformulär och kompletta riktlinjer kommer att publiceras senast i juni. De första utbetalningarna beräknas bli under hösten 2022.

 
divider image
 

Ada Haile, William Jörnegren, Joline Holmvall, Emma Hägerman och Loke Wadström

Ada Haile, William Jörnegren, Joline Holmvall, Emma Hägerman och Loke Wadström. Foto: Erik Björklund

Dansvideon som ska inspirera fler barn att dansa i skolan

Visst är det härligt att dansa? Inför Dansens dag den 29 april tog Dans i Örebro län/Region Örebro län fram en danskoreografi för utlärning på Youtube. Dansen vänder sig framför allt till elever i förskoleklass och årskurs 1-3 och ska engagera till mer dans i skolan. Den är enkel att lära sig och kan bland annat dansas i klassrummet, idrottshallen eller på skolgården.

 

– Jag har arbetat med barn under en längre tid och har sett hur dansen påverkat dem till att må bättre.
Dansarna i videon är unga och bra förebilder för barnen. Vi hoppas att filmen kan bidra till mer dans- och rörelseglädje i länet, säger koreografen och dansläraren Emma Hägerman.

 

Danskoreografin hittar du här: med utlärning (kort version) och utlärning (lång version).

Dansen framförs av dansarna Loke Wadström, Joline Holmvall, William Jörnegren och Ada Haile.

 
divider image
 

personer i konferensrum samtalar

Vad är social innovation? - se webbinariet i efterhand

Den 19 april arrangerade Partnerskapet för sociala innovationer ett Samhällssamtal med frågeställningen Vad är social innovation.
Närmare 40 personer var med och lyssnade på professor Malin Lindbergs föreläsning på temat och diskuterade sedan i grupper social innovation kopplat till ämnen som landsbygdsutveckling, ofrivillig ensamhet och kultur.

Om du missade webinariet kan du se det och de tidigare i serien i efterhand på webben.

Håll utkik efter kommande samhällssamtal på vår webb!

 
divider image
 

En hand tar en bok i en bokhylla

Utvecklingsmedel till folkbibliotek

Vid vårens ansökningstillfälle har sju folkbibliotek fått dela på 200 000 kronor för verksamhetsutveckling. Bibliotekens barnrättsombud har fått medel så att de kan delta i årets Barnrättsdagar, som genomförs i Karlstad, 24–25 maj. Ett par ansökningar har handlat om att göra bibliotekslokalerna mer attraktiva för besökare. I ett spännande projekt i stadsdelen Vivalla vill biblioteket undersöka hur lego kan användas i det läsfrämjande arbetet. Det har de fått 15 000 kronor för.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

Stöd till kultur och civilsamhälle

Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Vi ger både stöd till organisationer och stipendier till dig som är enskild kulturutövare.

 

Barnhand håller upp kula, trädtoppar reflekteras i kulan

Nyhet: Extra stöd för att stötta människor på flykt från krig - ansök senast 31 maj
Arbetar du i en verksamhet eller deltar du i en förening som vill erbjuda meningsskapande kulturella och konstnärliga aktiviteter för människor på flykt från krig?

För att underlätta flyktingarnas nya tillvaro har kulturnämnden beslutat om en kultursatsning på 500 000 kronor.

Stödet riktar sig till föreningar, folkbildningen, kommuner, kulturinstitutioner, företag och andra organisationer. De främsta målgrupperna är barn och unga, professionella konstnärer och äldre personer - samtliga på flykt från krig.

 

Tre bilder bredvid varandra: två saxofonister, en grupp dansare och en slöjbärande konstnär

 

Ansök eller nominera till Kulturstipendium

Varje år delar Region Örebro län ut stipendium till yrkesverksamma kulturaktörer som genom sin kulturella gärning har anknytning till Örebro län. Stipendiet har som syfte att bidra till fortsatt utveckling av kultur i hela länet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd och teater. Kulturstipendium tilldelas personer eller grupper mitt uppe i sin kulturella gärning och är en uppmuntran till fortsatt utövande.
Totalt fördelas 30 000 kronor per år till en eller flera kulturstipendiater. Sista ansökningsdag är 30 juni.

 

Tre personer samtalar i korridor

Väg upplyst av billyktor på natten

Stöd för sociala innovationer

Är du aktiv i en civilsamhällsorganisation i länet som vill arbeta innovativt med att skapa samhällsnytta? Då kan stödet vara något för er! Det går att ansöka året om, men det är uppehåll i juli och december.

Organisationer som fått stöd för sociala innovationer 2021.

 
divider image
 

Nya rapporter

Statistik: Kulturens återhämtning. Faktablad från Myndigheten för kulturanalys

Nytt faktablad: Fler anställda inom kultursektorn än innan pandemin

Myndigheten för kulturanalys publicerade den 10 maj en lägesbild av pandemins påverkan på kulturarbetsmarknaden i Sverige. Resultaten visar tydliga tecken på att det skett en återhämtning från den arbetsmarknadskris för kultursektorn som pandemin förde med sig. I december förra året var det fler anställda i kultursektorn än innan pandemin. Även antalet arbetslösa med utbildning eller längre erfarenhet inom ett kultur- eller medieyrke har i slutet av 2021 återställts till i stor sett samma nivå som innan pandemin. Samtidigt är det nu stark efterfrågan på kultur- och medieyrken. För egenföretagare har situationen dock inte helt återställts.

 
divider image
 

Kalender

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft