Ämne: 15/5 Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet

Med anledning av Coronaviruset och dess påverkan på näringslivet har vi på Region Örebro län startat ett omfattande arbete för att skapa överblick och moteld mot allt som Coronaviruset gör med samhället just nu. I detta nyhetsbrev får du info...
 

Region Örebro län

 
 

Coronavirusets ekonomiska konsekvenser

 

Det stora och det lilla, det strukturella och det individuella 
 

Det regionala tillväxtarbetet omfattar en bredd av perspektiv där Region Örebro län gör olika insatser. Vi har ett uppdrag från regeringen att bygga samhälle, enkelt uttryckt. Med insatser som ger möjligheter och skapar förutsättningar för utveckling i stort och smått kan vi bidra. I coronakrisens spår blir detta än mer tydligt när ett brett spektrum av behov i samhället blir uppen-bara – vi står mitt i detta och har en roll att spela.

 

Spännvidden i det vi gör är just nu påtaglig och vårt ansvar som samhällsbyggande funktion är kanske viktigare än någonsin. Vi vill försöka möta upp länets behov i stort som smått, från att se och möta individens behov till att sätta strukturför-ändrande insatser som bygger omställnings-förmåga på sikt.

 

Krisen sätter fokus just på omställning ur olika perspektiv. När länets företag ställs inför aldrig tidigare sedda utmaningar till följd av en global

efterfrågechock eller när medborgare ställs utan 

 

 

arbete och behöver rikta fokus åt nya håll. Då har vi en uppgift att fylla.

 

Vi presenterade i veckan en rad insatser just för att stärka omställningsförmågan i länet. För de företag som nu vill accelerera en omställning, där krisen kan ha öppnat för en möjlighet, men även för individer som vill byta riktning mot en ny utbildning eller kompetensutveckla sig för att stå redo när krisen mattas av.

 

I veckans nyhetsbrev lyfter vi fram en rad insatser som adresserar just både det stora och det lilla, det strukturella och det individuella. Insatser som väl tecknar bilden över vilket viktigt och utmanande uppdrag Region Örebro läns tillväxtarbete nu driver.

 

 

Petter Arneback

regional utvecklingsdirektör

Skärmklipp från film med Irén Lejegren

Dags för nytt steg i livet? 

I veckans film pratar regionråd Irén Lejegren (S) om att det finns nya möjligheter att utbilda sig. Är du permitterad kan du utveckla din egen kompetens via digitala studier hemma framför datorn. Eller om det kanske är dags att ta ett nytt steg i livet och byta bransch helt och hållet. Det finns branscher där behovet av ny personal är stort.

 

Två kvinnor i samtal.

Företagsjouren ger stöd vid psykisk ohälsa

Sedan tidigare hjälper Företagsjouren företagare med kontakter och information för företagsrådgivning, affärsutveckling och finansiering. Nu bedöms den psykiska ohälsan bland företagare öka i spåren av coronakrisen. Som ett led i detta startar Region Örebro län ett pilotprojekt där Företagsjouren utökas med psykosocialt stöd från primärvården.

 

Ring 019-602 99 00 så berättar våra företagsrådgivare mer.

 

skärmklipp Vux webbsida

Ny webb för vuxenutbildning

Inom kort lanseras en ny utbildningswebb för vuxenutbildningar. Här finns Yrkesvux och lärlingsutbildningar, yrkeshögskolor och folkhögskolor samlat på en och samma webb. Sidan kommer även att kompletteras med Utbildningsakuten. Läs mer och kolla in utbildningar här: vux.regionorebrolan.se

 

Skärmklipp Min ansökan

Stöd till företag som vill ställa om sin verksamhet

I förra veckan kom ett beslut som innebär att Region Örebro län höjer stödet för de företag som vill ställa om sin verksamhet för att bättre klara av den situation som nu råder.

 

- Det är ett befintligt stöd som vi nu utökar för att stärka konkurrenskraften hos våra företagare. Förut kunde ett företag få 50 procent av kostnaden för en konsult som hjälper till att utveckla nya erbjudanden eller strategier för omställning av en verksamhet. Nu höjer vi det stödet till 90 procent, säger Irén Lejegren.

 

Maxbeloppet på 150 000 kronor kvarstår, och för att få stöd krävs att ett sökande företag uppfyller en rad grundläggande förutsättningar.

 

Logotyp: Framtisdentreprenörerna

Framtidsentreprenörerna - ny utbildning med hållbarhet som fokus

Den 1 maj öppnade anmälan till en ny utbildning i hållbart entreprenörskap. Under hösten 2020 kommer ett begränsat antal blivande eller redan verksamma entreprenörer i länet få chans att utveckla sig själva, sina idéer och sitt företag i en mer hållbar riktning. Utbildningen utgår från fyra delar: personlig mening, samhällsnytta, planetnytta och ekonomisk bärkraft. 

 

Utbildningen finansieras av Region Örebro län, men det är Coompanion Mälardalen som erbjuder den tillsammans med Bronner & Bronner Samhällsförbättring AB.

 

Felaktiga siffror:
98 konkurser var i själva verket 36

I den kris som nu råder finns behov av att försöka få en så aktuell bild av nuläget som möjligt. Det i sin tur ställer krav på snabb information, vilket ökar risken för felaktigheter i inrapportering och sammanställning av statistik.

 

Förra veckan rapporterade vi konkursstatistik baserat på siffror från Tillväxtanalys som är ansvarig myndighet för konkursstatistiken. Från april 2020 presenterar myndigheten uppdaterad statistik per vecka. För de första fyra veckorna i april presenterades felaktigt ackumulerade siffror för varje vecka. Statistiken var redan ackumulerad, vilket gjorde att siffrorna blev upp till tre gånger högre än det faktiska värdet.

 

Detta fick till följd att värdet som presenterades för Örebro län var 98 konkurser mellan den 1-29 april, när antalet i själva verket var 36 konkurser. Det gör att ökningen från april 2019 landar på drygt 63 procent. Under första veckan i maj fanns inga rapporterade konkurser för Örebro län.

 

Skärmklipp Verksamt.se

Verksamt.se/orebrolan

Allt som rör Region Örebro läns kommunikation och samlade insatser hittar du vår samlingssida för företagande och näringsliv. Läs mer på www.verksamt.se/orebrolan.

 
shadow

Region Örebro län | Tel: 019-602 63 00 | Kontakta oss via e-post | www.regionorebrolan.se

Powered by Marknadskraft