Ämne: Nyhetsbrev 5/2021 Kultur och ideell sektor

Den 3 och 4 maj är det världspremiär för Agenda:KULTUR, en tvådagars konferens med siktet inställt på kultur, kulturpolitik och närliggande områden
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 5/2021 Kultur och ideell sektor

 

Agenda:KULTUR klicka på bilden för att starta filmen

 

Spara datumet för konferensen Agenda:KULTUR 3–4 maj

Den 3 och 4 maj 2022 är det världspremiär för Agenda:KULTUR, en tvådagars konferens med siktet inställt på kultur, kulturpolitik och närliggande områden, som tillväxt, hållbarhet, hälsa, inkludering, demokrati och mycket annat.

 

I filmklippet ovanför berättar projektledare Josephine Hedlund om konferensen Agenda:KULTUR som kommer att äga rum på Kulturkvarteret i Örebro.

 
divider image
 

Kathie Pettersson Foto: Jan Pettersson

Årets kulturpris går till Kathie Pettersson

Region Örebro läns Kulturpris 2021 tilldelas Kathie Pettersson. Hon belönas för sina konstnärliga insatser inom så väl det regionala som det nationella och internationella kulturlivet.

– Konstnären Kathie Pettersson har rötterna tryggt förankrade i Örebro län men hon tvekar inte att ta sig an utmaningar också på andra platser i landet och i världen. Förutom att själv agera konstnär med ett mycket gott resultat så stöttar hon andra konstnärer i deras skapande via lokala föreningar och andra forum. Kathie Pettersson tycks ständigt vilja utmana sig själv i nya miljöer och jag är glad att kunna presentera henne som årets kulturpristagare, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.

 
divider image
 

Kulturnämnden satsar på stärkt sammanhållning och höjd kunskap inför 2022

Vid sammanträdet den 29 oktober fattade kulturnämnden beslut om hur Region Örebro län ska bedriva och finansiera verksamheten inom kulturområdet under nästa år.

– Att kunna ta del av kulturella upplevelser och att få uttrycka sig konstnärligt är en grundläggande rättighet i vårt samhälle. Den verksamhetsplan och budget vi beslutat om tycker jag bejakar den rättigheten på bästa sätt genom att bidra till ett rikt kulturliv i hela länet, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

Plan för civilsamhällets roll i den regionala utvecklingen

Civilsamhället och den sociala ekonomin är viktiga delar i Örebro läns fortsatta utveckling. Det är något som kulturnämnden vill synliggöra genom att anta en regional handlingsplan för de kommande åren.

Den regionala handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi 2022-2025 ska öka och också stärka civilsamhällets och den civila ekonomins inflytande i länets framtida utveckling.

– Civilsamhället har stor betydelse för den regionala utvecklingen där de olika aktörerna dels är självständiga organisationer med unika värden, dels är ett sammanlänkat kollektiv som tillsammans bidrar till god samverkan, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 
divider image
 

Konstdygnet 17-18 november 2021

Utställningar under Konstdygnet

Den 18 november öppnar Ljudverkstad FRISTAD – en popup-skulptur med skeva väggar. Skulpturen ska fungera som en offentlig scen för samtal, intervjuer, uppläsning av dikter, vittnesmål, brandtal med mera. Det är Konstdygnets residenskonstnär Melody Panosian som bjuder in till FRISTAD, en mötesplats och fredad zon för kvinnor. Ljudverkstad FRISTAD kommer att stå utanför Kulturkvarterets entré den 18 november och är öppen klockan 12-15.

I Kulturkvarterets entré kan besökare se en miniutställning med Konstdygnets andra residenskonstnärer Johan Ibrahim Adam, Ben Long och Åsa Norman.

Europakarta med utströdda fotografier. Foto: Pexels Leah Kelley

Vill du veta mer om internationell samverkan?

Fram till den 21 november kan du som är kulturaktör i Örebro län delta i Region Örebro läns enkätundersökning om internationell samverkan. För att kunna utforma så bra stödinsatser som möjligt behöver vi veta hur ditt/ert behov och intresse för internationell samverkan ser ut.

Att samverka internationellt ger bland annat möjligheter till projektfinansiering, tillgång till nätverk och lärande, inspiration och nya insikter som i sin tur kan bidra till verksamhetsutveckling. Internationell samverkan kan handla om allt från att delta i studiebesök och träffa liknande verksamheter i andra länder, till att vara en del i och driva ett internationellt projekt.

 
divider image
 

Bokbytarskåpet i Sveaparken

Läsglädje i Sveaparken

Att läsa är att resa, och när du går eller cyklar förbi Sveaparken i Örebro kan du från och med nu stanna till och hämta en läsupplevelse i ett nytt färgglatt bokbytarskåp. Skåpet är skapat av konstnären Giovanna Aguirre och står i närheten av Rena resans markmålning på cykelstråket mellan centrum och universitetet.

Grundtanken bakom bokbytarskåpet är att stimulera till läsning. Samtidigt finns en hållbarhetstanke bakom idén.

Språkcafé Online Örebro län

Språkcafé Online

Med start den 10 november påbörjar Biblioteksutveckling Region Örebro län ett samarbete med folkbibliotek i Örebro län och den ideella organisationen Kompis Sverige om att arrangera språkcaféer via internet. Målgrupp är alla som vill öva sin svenska eller som vill bidra till integration. Caféerna är planerade att hållas varje onsdag kl 15.00 via Zoom med uppehåll under julhelgen. En utvärdering av verksamheten kommer att ske under våren 2022.

 
divider image
 

Dansare speglas i vatten. Foto: Jerry Eriksson

Utlysning communitydans i Laxå våren - ansök senast 21 november

Dans i Örebro län i samarbete med Laxå kommun söker en till två danskonstnärer till ett Communitydansprojekt för unga under våren 2022.

Communitydansprojektet i Laxå är en del av det treåriga utvecklingsprojektet Ansats som drivs av Region Örebro län med stöd av Kulturrådet. Ansats syftar till att stärka infrastrukturen för danskonsten i Örebro län.

Moira Källmén - vinnare i Skapa dans regiontävling

Moiras Revolution till riksfinalen i Skapa dans

Grattis till det vinnande bidraget i regiontävlingen av Skapa Dans i Örebro län: ”Revolution”, koreograferat och dansat av Moira Källmén.

Juryns hedersomnämnande gick till ”Be you”, koreograferat och dansat av Hanna Lindgren, Anna Persson, Ava Omoomian, Dayana Dobryanska, Ida Norling och Alexandra Åkesson.

Vi önskar Moira lycka till i riksfinalen i Stockholm! Se finalen i Skapa dans den 6 november klockan 16.00 via livestream

 
divider image
 

Hand tar ut bok från hylla, man läser i bakgrunden

Ökat samarbete mellan folkbiblioteken i länet

Det är en stark trend inom bibliotekssverige att bibliotekssystem, webbsidor och mediebestånd i stor utsträckning delas. Cheferna för folkbiblioteken i Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Lekeberg och Laxå vill undersöka möjligheten att skapa en gemensam bibliotekskatalog och en gemensam bibliotekswebb. Kulturnämnden stödjer projektet med 350 000 kronor.

Månadens författare november: Folke Dahlberg, Askersund

Månadens författare november: Folke Dahlberg
Diktare, konstnär, skulptör, seglare och öbo; Folke Dahlberg föddes 1912 i Askersunds klockargård och kom att bli 1900-talets främste skildrare i ord och bild av Vättern och dess omgivningar. Han lämnade tidigt hemstaden för att utbilda sig till konstnär i Stockholm, men avbröt studierna för ett år på Mallorca och bodde sedan på olika platser i Sverige för att hitta sin inspiration. Han etablerade sig först som konstnär och slog igenom med de stora surrealistiska tuschteckningarna på en utställning i Stockholm 1945.

 
divider image
 

Samtal mellan föreläsare och deltagare på konferens

En inkluderande arbetsmarknad - se webbinariet i efterhand

Den 6 oktober arrangerade Partnerskapet för sociala innovationer årets tredje webinarium i serien Samhällssamtalet. Denna gång på temat Hur skapar vi en inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar? Om du missade webinariet kan du se det och ytterligare ett i i efterhand på webben.

Ljuslinjer från körande bilars billyktor på natten

Beslut om stöd för social innovation

Organisationer som har fått stöd hittills i år är: Örebro Skateboard, ÖSK Ungdom och Awesome People. Med hjälp av stödet utvecklar de på ett innovativt sätt verksamheter som gynnar människor i länet. Vill din organisation också ansöka om stöd för nya idéer och projekt som skapar samhällsnytta? Läs mer och ansök om Utvecklingsmedel social innovation

 

 
divider image
 

Dator-laptop-mobil

 

På gång: ny webbplats för sociala företag

Webbplatsen ska underlätta för offentlig verksamhet och sociala företag att göra affärer. Plattformen kommer även innehålla information om socialt företagande, goda exempel och ett register över sociala företag i Örebro län. Lanseringen är planerad till deceber 2021. 

Det är Coompanion Mälardalen som genomför projektet på uppdrag av Region Örebro län.

 
divider image
 

Stöd och stipendier

 

Stöd till kultur och civilsamhälle
Region Örebro län ger stöd till organisationer, kommuner och enskilda kulturaktörer. Stöden kan vara ekonomiska i form av föreningsstöd, stipendier, delfinansiering av projekt eller utvecklingsarbeten.

Här hittar du information om de ekonomiska stöd du kan söka. Vi ger stöd både till organisationer och stipendier till dig som är enskild kulturutövare.

 

Unga människor skriver, text: Start- och expansionsstöd för sociala företag - stöd till nystartade sociala företag eller sociala företag som vill expandera genom en specifik satsning. Logga: Region Örebro län

Start- och expansionsstöd till sociala företag

Behöver du stöd för ditt nystartade sociala företag eller för att expandera? Start- och expansionsstödet för sociala företag ger dig möjlighet att köpa in kompetens som saknas i företaget. Ansök senast 31 december 2021.

Kreativa Europa -abstrakt bild i blått

Kreativa Europa 2021–2027
Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kulturrådet tillsammans med Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för programmet. De ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

 
divider image
 

Nya rapporter

 

Ett år med pandemin, rapport från Myndigheten för kulturanalys

Ett år med pandemin

Pandemin har fått mycket negativa konsekvenser på kulturområdet, men de kulturpolitiska åtgärderna för att hantera dessa konsekvenser har gradvis ökat i träffsäkerhet. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerat om pandemins konsekvenser inom kulturområdet i Sverige och de kulturpolitiska åtgärder som vidtagits på statlig, regional och kommunal nivå.

Kulturvanor i pandemins tid, rapport från Myndigheten för kulturanalys

Kulturvanor i pandemins tid

Kulturvanor i Sverige kännetecknades fram till 2019 av stabilitet snarare än förändring. Att rekommendationer och restriktioner med anledning av pandemin har påverkat invånarnas kulturaktiviteter under det senaste året är tydligt, men skillnader mellan grupper i befolkningen består. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerat.

 
divider image
 

Kalender

 

21 nov

Sista ansökningsdag Communitydans i Laxå

21 nov

För arrangörsföreningar: Kurs om hållbar och smart kommunikation (anmälan har stängt)

22 nov

Nätverksträff för sociala företag och entreprenörer?

2022

5 feb För mellansvenska scenkonstarrangörer: Utbudsdag 2022 i Västerås

3–4 maj

Agenda: KULTUR Konferens om kultur och närliggande områden för politiker och tjänstepersoner. Mer information kommer

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft