Ämne: Nyhetsbrev 7/2020 Kultur och ideell sektor

Under hösten är det mycket spännande på gång inom dansområdet. Det blir utbildningar för pedagoger och den professionella dansen ska bli mer synlig i länet.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 7/2020 Kultur och ideell sektor

 
 

På gång inom dansområdet

Under hösten är det mycket spännande på gång inom dansområdet. Det blir utbildningar för pedagoger och den professionella dansen ska bli mer synlig i länet, säger Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län.

 

För pedagoger i förskola och skola åk 1-3 som vill få in mer dans i verksamheten finns:
Fortbildningen Upptäck-Sök-Dansa! för pedagoger i åk 1-3
- Nystartat nätverk för förskolepedagoger. Uppstart med inspirationsföreläsning den 25 november.

 

För dansintresserade och professionella dansare som vill uppleva mer dans finns:
-Dansfestivalen Going solo together, den 6-7 december på Teater Martin Mutter. Då visas bland annat dans-solon av danskonstnärerna My Prim och Jessica Andrenacci.

- Projektet Ansats som ska göra den professionella dansen mer synlig i länet på lång sikt.

 

I klippet medverkar Katarina Strömgren Sandh, kulturchef Region Örebro län, Mia Eklund och Johanna Ström, utvecklingsledare dans, Region Örebro län.

 
divider image
 

Länsmusiken i Örebro, Örebro länsteater, Örebro läns museum

 

Extra pengar till kulturen ska säkra den kulturella infrastrukturen
I början av september beslutades att sex kulturaktörer i länet får ytterligare 4,4 miljoner kronor av Region Örebro läns kulturnämnd. Pengarna kommer från de 150 miljoner kronor som regeringen gav Kulturrådet i uppdrag att fördela till regionerna innan midsommar. Stödet är tillfälligt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

 

- Coronapandemin har drabbat kulturen hårt med stora bortfall av publik och därmed intäkter. Det har drabbat såväl enskilda kulturutövare som de större institutionerna, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden. Nu kan vi, tack vare statliga pengar, fördela ut drygt fyra miljoner kronor för att inte riskera den kulturella infrastrukturen i länet.

Läs hela nyheten om extrastödet

 
divider image
 

Kommentarer från kulturnämnden på regeringens budgetsatsningar på kulturen

Regeringen presenterade i dag sina budgetsatsningar på kulturen. Satsningarna beskrevs som ”Den största kulturbudget i Sveriges historia” av biträdande finansminister Per Bolund samt kulturminister Amanda Lind den 9 september.

Sammantaget tillförs kultursektorn 3,4 miljarder i extra insatser. Den regionala kulturen tillfördes tidigare i år 150 miljoner kronor, och tillförs nu ytterligare 300 miljoner kronor för 2021. Därefter tillförs 150 miljoner kronor permanent.


- Det är glädjande att januaripartierna står upp för kulturen i statsbudgeten. Kulturen behövs mer än någonsin under och efter pandemin. Kulturen är en viktig hälsofaktor. Jag är särskilt glad över att stödet till den regionala kulturen stärks varaktigt. Vi har efterlyst detta i många år, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden, Region Örebro län. Fler kommentarer från kulturnämndens företrädare

 
divider image
 

Glada människor runt ett bord

Nya regler för stöd till studieförbunden

Nu uppdaterar Region Örebro län kraven på de studieförbund som önskar ta del av ekonomiskt stöd.
I den uppdaterade versionen finns viktiga förutsättningar bevarade, till exempel att ett stöd bara kan betalas ut om ett studieförbund vilar på en icke diskriminerande värdegrund och om allas rättigheter, jämställdhet och jämlikhet respekteras. Men i riktlinjerna återfinns även en del förändringar jämfört med tidigare, bland annat hur ofta träffar ska genomföras och på hur många platser i länet de ska äga rum.

 

- De studieförbund som vill ha bidrag från och med 2023 måste erbjuda regelbunden cirkelverksamhet i minst hälften av länets kommuner. På så sätt bidrar vi till att fler länsinvånare får glädje av studieförbundens goda arbete, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i Region Örebro läns kulturnämnd.

Läs hela nyheten om nya regler för stöd till studieförbunden

 
divider image
 
 

Timbanken - Få fem timmar med en expert. Region Örebro län

 

Fri affärsrådgivning för företagare

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. När du öppnar ett konto i Timbanken får du fem timmar gratis affärsrådgivning av en expert. Du väljer själv vad du vill fokusera på. Det kan exempelvis handla om hur du gör bättre affärer, syns mer eller jobbar smartare.

 
divider image
 

Kartläggning av Coronapanedemins följder för länet fortsätter

I april påbörjade Område kultur och ideell sektor en kartläggning för att få en bild av hur kultur och civilsamhälle i länet påverkas av coronapandemin.

 

Resultatet hittills visar att det professionella kulturlivet har påverkats kraftigt på samma sätt som i övriga landet. Särskilt hårt drabbat är scenkonst. Även en del museum och kulturområden som bild och form, film och litteratur är märkbart drabbade. De som finansieras med årliga regionala och statliga verksamhetsmedel inom kultursamverkansmodellen uppskattar att de har ett inkomstbortfall på totalt 22 miljoner under hela året 2020.

Undersökningen bland övrigt professionellt kulturliv visade även den på ett betydande inkomstbortfall. En fjärdedel av de som svarande bedömde att det fanns risk för nedläggning.

 

I höst följer vi upp med en ny kartläggning för att få kunskap om hur situationen ser ut idag. Då kommer även kommunala kulturchefer intervjuas och föreningar och folkbildningen får delta i en enkätundersökning. Rapporten kommer ut i början av nästa år.

 
divider image
 

Grottan, stenkojan. Foto: Jelena Rundqvist. Red. Foto: Felice Hap. Varberga. Ruben Wätte

 

Inspirationsdag för pedagoger och konstnärer

Den 27 oktober är pedagoger och konstnärer välkomna till en inspirationsdag om medskapande i konstnärliga processer. Dagen handlar om barn och ungas delaktighet i konstnärliga processer och den fria lekens betydelse, utformandet av lekmiljöer och utställningen WE ARE HERE som visas på Örebro konsthall. Med hänsyn till den pågående pandemin deltar du digitalt med hjälp av Zoom. Anmäl dig senast den 20 oktober

Medverkar gör konstnärerna Jenny Berntsson, Ruben Wätte och Jelena Rundqvist. Anna-Karin Wulgué, konsthallschef, Kata Wennberg, konstpedagog och Mimmi Beckman, planerare på Parkenheten i Örebro kommun, berättar om utställningen WE ARE HERE. Dagen arrangeras av Region Örebro län tillsammans med Sensus, Örebro konsthall och Örebro länsmuseum.

 
divider image
 

Digit! tema Bitter

Årets skrivartävling för dig på högstadiet och gymnasiet
I september går startskottet för årets skrivartävling, men fortfarande har du chans att vara med! Din text ska vara på årets tema BITTER. Använd 50-7000 tecken inklusive mellanslag. För att delta i tävlingen ska du vara bosatt i Örebro län och gå på högstadiet eller gymnasiet. Tävlingen pågår till den 31 oktober 2020. Läs om priser och hur du deltar i Digit!

 
divider image
 

Äldre par framför dator och smartphone

 

Social innovation i teori och praktik
Digital inkludering
Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.

 

– Eftermiddagen den 28 september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra till ett socialt hållbart samhälle, säger Petra Jansson, projektledare Digitalt först, Region Örebro län.

 

Deltagare från både offentlig och privat sektor samt idéburna och ideella organisationer är välkomna!

Inbjudan Social innovation i teori och praktik - Digital inkludering

Webbinariet arrangeras av Partnerskapet för sociala innovationer, Region Örebro län, Mötesplats Social innovation, Örebro universitet.

 
divider image
 

Ormen

Scenkonst utanför tätort

Närmare 30 arrangörer, från 14 olika föreningar, var på plats vid höstsamlingen för Region Örebro läns satsning Scenkonst utanför tätort. Dagen arrangerades i Axbergs Folkets hus i slutet av augusti och bjöd på presentationer av scenkonstutbudet för hösten-20/våren-21. Trots coronatider kommer tre föreställningar spelas vid sammanlagt 10 tillfällen runt om i Örebro län i höst. Föreställningarna är Ågust och hans vänner med 4:e teatern, Ormens väg på hälleberget med Jonas Hedlund och Bomaye! Maria Bomaye! med Örebro länsteater.

Hela spelschemat för Scenkonst utanför tätort hösten 2020

 
divider image
 

Örebro Short Film Fest

Vinnare av Örebro Short Film Award 2020

Länets bästa kortfilmer visades online och inför rekordpublik fredagen den 4 september.
Vinnare i mellanviktsklassen blev filmen ”Nice” som producerades av deltagarna i sommarens filmferiepraktik.
Tungviktsvinnare blev filmen ”Frekvenser av en pyjamas” i regi av Adam Starsmark.
Båda dessa filmer kvalificerar sig genom detta till Novemberfestivalen, SM i ung film, senare i år.
Supertungviktsklassen togs hem av ”Coola Pappor” i regi av Mikael J. Boson.
Juryn valde dessutom att dela ut ett postumt hederspris till skådespelerskan Carina Boberg som gick bort i våras.
Festivalens tyngsta pris statyetten Örebro Short Film Award som delas ut av jury och publik gemensamt gick till filmen ”O helvetes natt” i regi av Ante Juneholm.

Noomaraton

Vinnare Noomaraton

Noomaraton är kortfilmstävlingen där deltagare landet runt gör film på 24 timmar utifrån teman och kriterier som är hemliga fram till startskottet.
Landet runt kämpade över 200 filmlag med samma uppgift.

 

Vinnare i Örebro läns deltävling blev filmen ”End Game” av lag Nairobi | Berlin och juryns wildcard blev filmen ”Genom masken” av lag Millennium Falcon.

 

Båda filmerna går nu vidare till riksfinalen som för året genomförs online på www.noomaraton.se lördagen den 3 oktober med start klockan 14.00.

 
divider image
 

Bidrag, stöd och stipendier

 

Ansök om Utvecklingsmedel kultur senast 31 oktober

Organisationer, föreningar, företag och kommuner kan söka utvecklingsmedel, dock inte i vinstsyfte. Utvecklingsprojekt kan under ett uppbyggnadsskede få stöd maximalt tre gånger. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Utvecklingsprojektet ska bidra till en kulturutveckling i ett långsiktigt perspektiv och vara länsövergripande. Antingen ska utvecklingen bedömas ha ett regionalt mervärde eller så ska projektet genomföras i flera kommuner, geografiskt sett.

Läs mer och ansök om Utvecklingsmedel - kultur

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av corona/covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Här hittar du information om stöd och tillfälliga ändringar i lagar och regler (Region Örebro län).

 

För kulturaktörer och föreningar

Du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalendern

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft