Ämne: Nyhetsbrev 3/2020 Kultur och ideell sektor

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de konsekvenser coronaviruset och covid-19 medför.
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 3/2020 Kultur och ideell sektor

 

Länksamling angående corona

Just nu pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de konsekvenser coronaviruset och covid-19 medför. Här kan du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening följa utvecklingen via länkar till aktuella myndigheter och organisationer.

Hjälp oss att kartlägga hur Corona påverkar kulturen i länet
Region Örebro län söker e-postadresser till kulturskapare, kulturarbetare, kulturföretag för att kunna genomföra en kartläggning om hur Coronaepidemin påverkar kultskapare och andra aktörer viktiga för länets kulturella infrastruktur. Läs mer och tipsa om e-postadresser

 
divider image
 

Drygt 100 miljoner kronor till länets kulturliv 

Kulturen i länet tilldelas drygt 100 miljoner kronor i verksamhetsstöd för år 2020. Det beslutade Region Örebro läns kulturnämnd den 2 april.

Varje år delar Region Örebro län och staten ut pengar till kulturaktörer i Örebro län. Gemensamt för aktörerna som får del av finansieringen är att de har uppdrag i den regionala kulturplanen, och att de anses viktiga i det regionala kulturlandskapet.

 

- Kulturens fria ställning är central i ett demokratiskt och fritt samhälle, och i dessa tider är det viktigare än någonsin att stödja våra kulturinstitutioner så att dessa tar sig igenom den kris som nu drar fram över Sverige och världen, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden. Läs mer om fördelningen till länets kulturliv.

 
divider image
 

KulturKraft - för varenda unge, kultursymboler

Samverkan ska ge unga tillgång till kultur
Region Örebro län vill öka möjligheten för barn och unga att ta del av kultur i skolan, och i år satsar kulturnämnden 500 000 kronor på samverkansformen KulturKraft.

 

Modellen KulturKraft – för varenda unge är en ny samverkansform för i första hand Region Örebro län och länets kommuner. Förhoppningen är att KulturKraft ska stärka och utjämna tillgången till kultur för alla barn och unga oavsett var de bor i länet. Läs Region Örebro läns pressmeddelande från 2 april.

 
divider image
 

Stillbild ur filmen och playikon. Klicka för att se filmen Prat om kultur med barn

 

Prat om kultur med barn

Den årliga kulturutbudsdagen ägde rum den 11 mars på Örebro konserthus och Örebro kulturskola. Där presenterades närmare 40 olika kulturaktiviteter för 160 besökare. Dagen avslutades med ett smakprov ur fortbildningen Grejen med konst med teaterdramaturg Anna Berg. Fortbildningen ger dig som pedagog konkreta tips på hur du kan använda konsten och kulturen i klassrummet.

 

I filmen ger Anna tre enkla tips för dig som samtalsledare när klassen haft en gemensam kulturupplevelse.

 

På KulturKrafts webbplats kan du hitta och boka det regionala kulturutbudet för barn och unga.

 
divider image
 

Projekt tar teatern ut på landsbygden
Teater och scenkonst är inte något som bara hör de större städerna till. Även på landsbygden finns ett behov av att få se skådespelare i aktion. Det har kulturnämnden tagit fasta på, och ger därför 300 000 kronor till projektet Scenkonst utanför tätort.

 

- Vi vill ta teatern utanför stadsgränserna för att på så sätt underlätta för de många länsinvånare som bor på landsbygden att njuta av bra skådespeleri och scenkonst. Teatern, och kulturen som helhet, spelar en viktig roll i vårt långsiktiga arbete med att utveckla landsbygden, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

- I och med osäkerheten kring coronaviruset är det naturligtvis försiktighet som gäller vid sociala sammankomster, men efter krisen tror jag det är än viktigare att vi underlättar för möten och samlingar i hela länet, säger Malin Silén (KD), ledamot i kulturnämnden. Läs mer om satsningen i pressmeddelandet

 
divider image
 

Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Foto: Hans Alm

Kajsa Ravin om regeringens krispaket på 500 miljoner kronor till kulturen

Kulturdepartementet arbetar för fullt på en ny förordning om vilka premisser som ska gälla för stödpaketen till kulturen och idrotten.

- Jag vet inte exakt när regeringsbeslutet blir klart, men hoppas så snart som möjligt förstås.

 

Hälften av den aviserade miljarden ska gå till idrotten och hälften till kulturen. Vilka myndigheter som får i uppdrag att fördela medlen är inte heller klarlagt i skrivande stund, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin i ett pressmeddelande den 2 april.

 
divider image
 

Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden. Foto Johan Westin

Konstnärsnämnden omfördelar pengar
Konstnärsnämnden har tagit beslut om att omfördela medel för att kunna stötta fler i en tid då många kulturskapare drabbas hårt.

 

- Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag. I dagsläget finns det ingen möjlighet till internationella utbyten och resor, men ett enormt behov av stöttning i andra delar, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. Läs om omfördelningen av medel i Konstnärsnämndens pressmeddelande från den 31 mars.

 
divider image
 

Klubba beslut

 

Ansökan föreningsbidrag för 2021: årsmötesprotokoll och revisionsberättelse kan skickas in senast 15 oktober 

De föreningar och studieförbund som på grund av coronaläget inte kan genomföra sina årsmöten före sista ansökningsdag den 31 augusti 2020 får därför dispens med att skicka in årsmötesprotokoll och revisionsberättelse. Handlingarna kan istället skickas in senast den 15 oktober.

 

Vi vill även passa på att tacka er som medverkat i dialogträffar och arbetet med att se över riktlinjerna för föreningsbidrag. På grund av det pågående arbetet med revideringen av riktlinjerna flyttas ansökningsperioden fram. Ansökningsperioden beräknas starta i mitten av juni.

 

Vid frågor kontakta handläggare Linda Adolphson via e-post eller telefon 019-602 63 59.

 
divider image
 

Dansens dag - dansare

Vi firar Dansens dag på Youtube den 29 april!
Dansaktiva, dansskolor och dansföreningar i länet välkomnas att skicka in både nya danssolon och redan färdiga gruppkoreografier till ett digitalt firande på Youtube.

Dans i Örebro län kommer lägga ihop alla danser till en film som publiceras på Youtube mellan kl 18-23 den 29 april.

Mer information till dig som vill bidra med din dans eller koreografi

 
divider image
 

Konferensdeltagare lyssnar på digital föreläsning

Inställda arrangemang på grund av corona

Vi ställer in, ställer om eller flyttar fram många av våra arrangemang på grund av coronaviruset och covid-19.

 

I kalendern ser du om ditt arrangemang blir av. Du hittar aktuell information om Kultur och ideell sektors kurser, konferenser och arrangemang på Region Örebro läns webbplats.

 
divider image
 

Kalendern

 
 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft