Ämne: Nyhetsbrev 2016:2 Partnerskapet för sociala innovationer

Under de senaste veckorna har Partnerskapet vuxit med ytterligare fyra aktörer. Askersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Friluftsfrämjandet Region Öst och Samordningsförbundet Finsam Degerfors-Karlskoga har gått med.
 
 

img 600 290

 
 

Nyhetsbrev 2016:2

 

Partnerskapet växer
Under de senaste veckorna har Partnerskapet vuxit med ytterligare fyra aktörer. Askersunds kommun, Arbetsförmedlingen, Friluftsfrämjandet Region Öst och Samordningsförbundet Finsam Degerfors-Karlskoga har gått med. Vi är nu 24 parter som tillsammans vill arbeta för att främja social innovation.

Läs mer om de nya parterna här.

 
divider image
 

Parter

Följande parter deltar nu i Partnerskapet för sociala innovationer:

 

Arbetarnas bildningsförbund
Coompanion 
Hällefors folkhögskola

Lekebergs kommun

Länsbygderådet Örebro län

Samordningsförbundet Finsam Degerfors-Karlskoga

Stiftelsen Cesam

Örebro läns bildningsförbund

Arbetsförmedlingen
Friluftsfrämjandet Region Öst
Kumla kommun
Lindesbergs kommun
Länsstyrelsen Örebro län
Samordningsförbundet Finsam Sydnärke

Studieförbundet Bilda

Örebro läns idrottsförbund

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun

Ljusnarsbergs kommun

Region Örebro län

Stiftelsen Activa
Studieförbundet Vuxenskolan

Örebro universitet


 
divider image
 

Kommande möten
Under hösten träffas deltagarna i Partnerskapsmöten vid följande tillfällen:
6/9, 12-16 Kumla, Växthuset Goda Rum, Kumla Sjöpark. Obs notera tiden! Vi börjar med lunch.
23/11, 13-16  Kopparberg.
Nya/intresserade blivande parter är välkomna att kontakta Anders Bro för information.

 
divider image
 

Workshops i kommunerna
Vi börjar nu förbereda för workshops i de kommuner som deltar i Partnerskapet. Vi bjuder in medborgare för gemensamma diskussioner om lokala samhällsutmaningar och lyfter fram medborgarnas idéer för att lösa dessa samhällsutmaningar. Medborgarna får möta dels representanter från sin egen kommun, dels representanter från det övriga Partnerskapet. Tider och upplägg för dessa workshops fastställs efter sommaren.

 
divider image
 

Styrkepositionsanalys för Örebro län
Under det gångna året har det bedrivits ett omfattande arbete i regionen för att identifiera regionala styrkeområden. Arbetet offentliggjordes nyligen i en rapport som heter Styrkepositionsanalys av Örebroregionen. Inför en smart strategi för smart specialisering. I rapporten presenteras fyra styrkeområden. Ett av dem är social innovation och innovation i offentlig förvaltning. Partnerskapet för sociala innovationer lyfts fram som ett viktigt samverkansforum och det påpekas i rapporten att Partnerskapet har bidragit till att stärka samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle. Det är glädjande att arbetet kring social innovation lyfts fram och vi arbetar vidare med frågorna.

 
divider image
 

Pågående ansökningar

Som vi berättade om i förra nyhetsbrevet har Region Örebro län jobbat med en ansökan till Tillväxtverket om sociala företag. Ansökan är nu inlämnad och besked ges redan under juni månad. Om vi beviljas medel kommer en förstudie att göras under två och en halv månad direkt efter sommaren och det är viktigt att så många av parterna från Partnerskapet kan delta i förstudien.

 

Två workshops är inplanerade under hösten:

Den första workshopen äger rum 31/8 på Miljövårdscentrum i Örebro kl. 12-16 och inleds med lunch.

 

Den andra äger rum 8/9 på Karlskoga folkhögskola kl. 12-16. Även här inleder vi med lunch. Workshoparna vänder sig till företrädare för sociala företag och andra intressenter och syftar till att klargöra vad som krävs för att stötta och utveckla sociala företag ur ett regionalt tillväxtperspektiv.

 

Anmäl er senast 29/8 respektive 6/9 till anders.bro@regionorebrolan.se om ni vill delta.

 

Platserna är begränsade till 25 personer på respektive workshop.

Vi håller också som bäst på att förbereda tre ansökningar till Östra Mellansverige (Regionalfond och Socialfond). Den första ansökan har arbetsnamnet Entreprenörskap i idéburen verksamhet och vänder sig till Regionalfond för att utveckla nya arbetssätt och metoder som stimulerar till kreativitet och socialt entreprenörskap inom föreningar, organisationer och kyrkliga samfund. Om projektet beviljas kommer våra studieförbund att spela en stor roll.

Den andra ansökan kallar vi för Kompetensutveckling för sociala innovationer och kommer att riktas mot en kommande utlysning inom Socialfonden. Ansökan vänder sig till anställda inom offentlig verksamhet, anställda och representanter för styrelser inom idéburen verksamhet samt personer långt från arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att det ska bidra till en ökad kunskap och kompetens kring sociala innovationer och bättre möjligheter att fånga upp och realisera nya idéer som tar itu med samhällsutmaningar.

Den tredje ansökan heter Sociala innovationer i praktiken. Nya lösningar på en lokal arbetsmarknad där syftet är att i några kommuner testa idéer och förslag till sociala innovationer som lyfts fram i de föregående två projekten.

Idéer råder det inte brist på.

 
divider image
 

Kontakt
Håll gärna koll på vår webbplats (www.so-in.se) för information, uppdateringar och nya aktiviteter. Om du har frågor eller synpunkter, vänd dig till Anders Bro (anders.bro@regionorebrolan.se) som är samordnare för Partnerskapet, eller till någon av de övriga parterna. Alla kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats.

 

När det är dags - ha skön och avkopplande semester
Anders

 
shadow

Partnerskapet för sociala innovationer
www.so-in.se | E-post: info@so-in.se | Telefon: 019 – 602 73 94