Ämne: Nyhetsbrev 8/2020 Kultur och ideell sektor

Extrapengar som gör skillnad - I september fick sex kulturaktörer i länet 4,4 miljoner kronor från kulturnämnden
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 8/2020 Kultur och ideell sektor

 

Stillbild från film med playikon. Klicka på bilden för att se filmen.

 

Extrapengar som gör skillnad

I september fick sex kulturaktörer i länet 4,4 miljoner kronor från kulturnämnden. Pengarna kom från de 150 miljoner kronor som regeringen gav Kulturrådet i uppdrag att fördela till regionerna innan midsommar. Stödet var tillfälligt för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Läs mer om extrapengarna och vilka som beviljats stöd

 

I filmklippet berättar tre kulturaktörer om vad det finansiella stödet betytt för deras verksamheter och vad de har på gång. Medverkande är: Rikard Lekander (konstnärlig ledare), Länsteatern i Örebro, Birgitta Johansen (museichef), Örebro läns museum och Beryl Lunder (VD), Länsmusiken i Örebro.

 
divider image
 

Ytterligare pengar till länets civilsamhälle kompletterar tidigare ekonomiskt stöd

Nu kompletteras de tidigare givna stöden med ytterligare insatser riktade mot länets kulturella sektor och civilsamhälle. Det stöd som Torbjörn Ahlin i egenskap av nämndordförande fattade beslut om onsdagen den 4 november motsvarar 580 000 kronor och det omfattar två områden.


- Hälften av summan, 290 000 kronor, sätter vi av som arbetsstipendier till professionella kulturskapare och kulturaktörer medan den andra hälften kommer att fördelas mellan föreningar och studieförbund som gör stödjande insatser under pandemin, säger Torbjörn Ahlin.


Satsningen genomförs med den nyligen genomförda uppföljningen i ryggen och den bygger på de erfarenheter och lärdomar som uppföljningen gav.


- Med det här stödet vill vi dels underlätta för enskilda aktörer som kämpar med ekonomin, dels stärka länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle i sin helhet, säger Torbjörn Ahlin. Ansökningsperioden ägde rum mellan 6-25 november 2020. De sökande beräknas få besked senast under vecka 51.

 
divider image
 

Ökat stöd till kulturinstitutioner och civilsamhälle 2021

Året lider mot sitt slut och i kulturnämnden pågår planeringen inför år 2021 för fullt.

- Jag ser fram emot nästa år. Det saknas inte utmaningar men jag tycker ändå att det finns goda förutsättningar för ett rikt och bra kulturår, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.


Kulturupplevelser och att uttrycka sig konstnärligt i olika former är grundläggande för människors hälsa och välbefinnande. Det slogs fast på torsdagen under kulturnämndens sista sammanträde för året. Vid sammanträdet avhandlades bland annat nästa års budget som visar en uppräkning på 2,4 procent samt ett ytterligare tillskott på två miljoner kronor.

 

- Precis som samhället i övrigt har kultursektorn och civilsamhället påverkats av pandemin. Därför är det glädjande att vi under nästa år kan öka Region Örebro läns stöd till länsinstitutionerna och studieförbunden för att på så sätt sprida kulturen i länet ytterligare. Det är viktigt att du kan njuta av kulturupplevelser även om du bor utanför de större orterna, säger Torbjörn Ahlin.

Läs mer om kulturnämndens sista sammanträde för året

 
divider image
 

Springande barn

Stöd till föreningar och studieförbund för 2021

Den 3 december beslutade Kulturnämnden om föreningsstöd och stöd till studieförbund för år 2021. Totalt fördelas cirka 39,6 miljoner kronor i år. Syftet med stödet är att stärka civilsamhället, och bland bidragstagarna finns bland annat kulturföreningar, ungdomsföreningar, pensionärsorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer.

- Förutom att det stödet är viktigt för folkbildningen, enskilda föreningar och organisationer, så är det också ett viktigt stöd för att stärka och utveckla demokratin, säger Eva-Lena Jansson (S), vice ordförande i kulturnämnden.

Föreningar och studieförbund som skickat in ansökan väntas få besked innan jul.

 
divider image
 

Kartläggning av coronapandemins effekter

Region Örebro län kartlägger i nuläget hur länets kulturella infrastruktur, folkbildning och föreningsliv påverkas av pandemin. Kartläggningen består av olika delar och genomförs bland annat med stöd av enkäter och telefonintervjuer. I enkätundersökningen med professionella kulturaktörer som inte har offentlig finansiering, framkommer att nästan hälften upplever sämre möjligheter att försörja sig på grund av pandemin. Kartläggningen visar också att den digitala utvecklingen inom kulturen i länet är stark. Kartläggningen i sin helhet beräknas vara klar i mars.

 
divider image
 

Ted Ström - kulturpristagare 2020

Ted Ström fick kulturpris 2020

Region Örebro läns kulturpris 2020 gick till Ted Ström för hans återkommande och värdefulla insatser inom såväl det regionala som det nationella kulturlivet.

 

– Ted Ström är en kulturperson i ordets rätta bemärkelse, och det känns väldigt bra att få belöna honom med 2020 års kulturpris. Under de 35 år han har varit verksam inom länets kulturliv har han gjort viktiga insatser som bland annat arrangör, kompositör och artist, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden.

 

Den 11 november skulle Region Örebro läns kulturpris och kulturstipendium ha delats ut på regionfullmäktige. På grund av coronapandemin kunde utdelningen inte genomföras fysiskt. Istället har Region Örebro län gjort en film där både ordförande i regionfullmäktige Torgny Larsson (S), ordförande i kulturnämnden Torbjörn Ahlin (C) samt stipendiater och pristagare deltar. Klicka på länken för att se utdelningen av kulturpris och kulturstipendium.

 
divider image
 

Samverkan med sociala företag

 

Handbok för samverkan med sociala företag

Svenska kommuner och regioner behöver hitta nya sätt att hantera välfärdens utmaningar på. Här kan sociala företag vara en del av lösningen. Därför har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en handbok som ska hjälpa kommuner och regioner att samarbeta mer med sociala företag.


Följ med i ett samtal mellan två personer som dagligen jobbar med frågor som rör sociala företag: Magnus Lindström från Arvika Eda samordningsförbund och Anders Bro, utvecklingsledare på Region Örebro län och författare till handboken som är utgiven av SKR.


Samtalet var en del av programmet under Social innovation Värmlands livestreamde event Co-days Live, om social innovation och social hållbarhet, från Ritz i Arvika 22 oktober 2020.


Se det inspelade samtalet "Samverkan med sociala företag - hur och varför då?"

 
divider image
 

Äldre par framför dator och smartphone

 

Social innovation i teori och praktik
Se webbinariet om digital inkludering
Den 28 september arrangerades webbinariet Social innovation i teori och praktik: om digital inkludering. Se webbinariet Social innovation i teori och praktik i efterhand, lyssna till bland annat Stefan Johansson från Begripsam AB och representanter för civilsamhällsorganisationer berätta om arbetet för en digital delaktighet

Webbinariet arrangerades av Mötesplats Social Innovation tillsammans med Partnerskapet för sociala innovationer, Region Örebro län, Örebro universitet och Jönköping University.

 
divider image
 

Månadens författare sätter Örebro läns författarskap på kartan
Örebro län har och har haft många spännande författarskap som kanske inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Månadens författare vill synliggöra skrivande personer och förhoppningsvis inspirera många fler i länet att både läsa och skriva.

Det handlar om 12 kommuner – 12 författarskap. Folkbiblioteken i länet har nominerat författare med koppling till den egna kommunen och en referensgrupp har sedan gjort det slutgiltiga urvalet.

 

- Det är en spännande blandning av genrer och personligheter – både levande och döda. Varje månad, med start januari 2021, avslöjas månadens författarskap i P4 Örebro och uppmärksammas sedan på biblioteken i länet och i sociala medier på olika sätt, säger Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek/litteratur, Region Örebro län.

Läs mer om Månadens författare

 
divider image
 

Förälder läser för barn och Bokstarts logotyp

850 000 kronor till Bokstart

Tack vare förnyat stöd från Kulturrådet kan Bokstart Örebro län fortsätta det läsfrämjande arbetet för våra yngsta ytterligare ett år.

Bokstart Örebro län vänder sig till barn (0-3 år) och deras vuxna.

- Syftet med Bokstart är att uppmuntra föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets närhet att läsa, prata, sjunga, rimma och ramsa för att tidigt stärka barnets språkutveckling och väcka lusten till läsning. Bland annat får alla barn i Örebro län gåvoböcker från biblioteket och barnhälsovården vid flera tillfällen under barnets första 3 år, säger Eva Carlbom, utvecklingsledare bibliotek/barn och unga, Region Örebro län. 

Läs mer om Bokstart Örebro län

 
divider image
 

Digit! tema Bitter

Vinnare dig it!

Årets tävling har inspirerat skrivande från nästan alla länets kommuner. Tema för dig it! har varit Bitter och totalt har tävlingen tagit emot ett sextiotal bidrag där temat behandlats på fantasifulla och tänkvärda sätt.

- Vi är jätteimponerade över ungdomarnas insatser. Genom att lyfta fram ungas skrivande och visa vilken bredd och kvalitet det finns, vill vi att de unga författarna ska stärkas i sin identitet som skrivande personer och inspireras att utveckla sina kreativa sidor, säger Linda Berg Ottoson, utvecklingsledare bibliotek/litteratur, Region Örebro län.

Läs mer om vinnarna, deras bidrag och se en film med motiveringarna

 
divider image
 

Timbanken - Få fem timmar med en expert. Region Örebro län

 

Fri affärsrådgivning för företagare

Timbanken är till för dig som vill utveckla ditt företag i Örebro län. När du öppnar ett konto i Timbanken får du fem timmar gratis affärsrådgivning av en expert. Du väljer själv vad du vill fokusera på. Det kan exempelvis handla om hur du gör bättre affärer, syns mer eller jobbar smartare.

 
divider image
 

Bidrag, stöd och stipendier

 

Stöd inom dans och film - ansök före 15 februari
Ansökningar till Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Filmproduktionsstöd/Filmstipendium tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs mer om våra stöd

 
divider image
 

Corona

 

Samlad information med anledning av corona/covid-19

 

För dig som driver företag

verksamt.se/orebrolan får du som bor i Örebro län en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Här hittar du information om stöd och tillfälliga ändringar i lagar och regler (Region Örebro län).

 

För kulturaktörer och föreningar

Du som är kulturaktör eller aktiv i någon förening: Här hittar du information från myndigheter och organisationer.

 
divider image
 

Kalendern

 

21 jan, 10 feb Fortbildning för Barnrättsombud på bibliotek

15 feb Sista ansökningsdag dans- och filmstöd

11-25 mars Digital kulturutbudsdag

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft