Ämne: Nyhetsbrev 1/2020 Kultur och ideell sektor

Nyhetsbrev 4/2018 Kultur och ideell sektor
Kan vi inte bara prata om allt som gick åt helskotta? Se filmen där
 

Nyhetsbrev Kultur

 
 

Nyhetsbrev 1/2020 från Kultur och ideell sektor

 

Klicka för att se filmen Fail Camp - Varför då?

 

Fail Camp på Folk och Kultur

"Kan vi inte bara prata om allt som gick åt helskotta?" Linda Berg Ottoson och Peter Alsbjer är med på årets Folk och kultur i Eskilstuna och ordnar en Fail Camp. Se filmen där de berättar vad Fail Camp är och hur det hjälper oss att bli bättre på att lyckas.

 

På Region Örebro läns FailCamp@FolkochKultur får du möjlighet att vända egna erfarenheter av ett misslyckat projekt eller utvecklingsarbete till kunskaper som blir användbara i ditt kommande arbete.

 
divider image
 

KulturKraft för varenda unge, symboler för bild och form, dans, film, kulturarv, litteratur, slöjd, musik, nycirkus, teater

Kulturutbudsdag 11 mars - anmäl dig senast 28 februari

Utbudsdagen vänder sig till dig som arbetar med kultur för barn och unga. 2020 års utbudsdag äger rum den 11 mars på Konserthuset och Kulturskolan i Örebro. Där möter du ett brett utbud av kulturella aktiviteter som är möjliga att besöka eller beställa till er verksamhet. Du får inspiration till hur kulturen kan vara en tillgång för dig i ditt arbete. Utbudsdagen avslutas med teaterpedagog Anna Bergs inspirationsföreläsning "Grejen med konst". 

 

Anmäl dig till utbudsdagen på www.kulturkraftorebrolan.se. Där kan du även se årets utbud.

 

Det regionala kulturutbudet ingår i modellen KulturKraft. En viktig del av modellen är de barnkulturplaner som kommunerna tar fram för att beskriva hur de vill arbeta med kultur i förskolan, skolan och gymnasium. 

 
divider image
 

Frukost

Dansfrukost
Kom och ta del av vår nya mötesplats för länets dansverksamma där vi bjuder på frukost och berättar om kommande verksamhet och DANSÅR.


Tid: 28 februari, klockan 7.30-09.00
Plats: Rosengrens skafferi, Örebro länsteater, Klostergatan 2, Örebro  
Målgrupp: yrkesverksamma dansare, koreografer, pedagoger, föreningar, arrangörer, kommuner med flera inom det scenkonstärliga fältet.

 

Föranmäl dig till: kultur@regionorebrolan.se
Sista anmälningsdag 22 februari
Dansfrukost arrangeras av Dans i Örebro län/Region Örebro län

 
divider image
 

Samtal om samtidskonst

Välkommen till samtal om samtidskonsten i länet!

- Hur kan konsten vara en del i samhällsutvecklingen?
- Hur kan vi samverka mellan olika fält och områden?

Vi reflekterar tillsammans kring konstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Örebro län.

Statens Konstråd har tagit initiativ till detta samarbete inom ramen för deras uppdrag om främjandet av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Örebro län gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen och utvecklingsmålet att arbeta för en stärkt kulturell infrastruktur inom bild och form.

Läs mer och anmäl dig

 
divider image
 

Nytt uppdrag för Anders Bro - kommer hjälpa regioner och kommuner i Sverige

Anders Bro, utvecklingsledare på Kultur och ideell sektor, har tilldelats ett nytt uppdrag: att främja kommuners och regioners samverkan med sociala företag.
Eftersom kommuner behöver samarbeta mer med sociala företag har SKR beviljat projektmedel ur Tillväxtverkets strategiska utlysning för att främja utvecklingen av sociala företag. Projektet syftar till att öka kunskapen hos kommuner om socialt företagande och hur kommuner kan hitta samarbeten med och köpa tjänster från sociala företag. Detta för att utöka utbudet och mångfalden av tjänster som kommuner kan använda sig av och öka marknaden för de sociala företagen. Anders Bro ska hjälpa SKR att ta fram en handbok, som stöd för kommuners och regioners samverkan med sociala företag.

Handboken ska dels innehålla reportage och 

lärande exempel för att skapa inspiration och engagemang, men också vara handfast och tydligt belysa vilka juridiska möjligheter det finns för samverkan.
- Många kommuner och regioner efterlyser ett samlat grepp kring hur man ska förhålla sig till sociala företag, säger Anders Bro.
- En handbok av den här karaktären kommer hjälpa många aktörer i offentlig verksamhet att våga utveckla och fördjupa sin samverkan med sociala företag, forsätter han.

SKR förväntar sig att det här projektet kommer bidra till ett samhälle där alla människors inneboende resurser och arbetsförmåga tas tillvara – både för individers delaktighet i samhället och för rådande kompetensförsörjningsutmaningar.

 
divider image
 

Stöd inom dans och film - ansök före 15 februari
Sedan 2017 finns tre nya stödformer: Arrangemangsstöd dans, Arrangemangstöd filmvisning och Filmproduktionsstöd/Filmstipendium.
Ansökningar tas emot vid tre tillfällen per år: 15 februari, 15 maj och 15 september. Arrangörsstöd för professionella dansföreställningar och Arrangemangstöd filmvisning handläggs löpande.

Läs om bidrag och stöd

 
divider image
 

Kalendern

 
shadow

Område Kultur och ideell sektor, Region Örebro län
  www.regionorebrolan.se/kultur | E-post: kultur@regionorebrolan.se | Tel: 019-602 70 00

Powered by Marknadskraft